Fotogalerie

Veřejné zakázky

Oprava a nový nátěr fasády městského muzea v Pelhřimově, kulturní památka

Oprava fasády na Novém zámku - Komorní Hrádek

Zahrádka

Stavební úpravy kaple sv. Kříže Kalvárie – Pelhřimov

Památník Lidice, rekonstrukce objektu č. p. 116 v ulici Osady Ležáků

Pelhřimov Fasáda č.p.10

Stavební úpravy Domova pro seniory Pelhřimov

Lávka přes Bělou u tenisové haly