Reference

2013-2017

Název stavební zakázky a místoObjednatelProvádění od-do
Oprava elektroinstalace, soc. zařízení, střechy, průčelí, podlah b.č.4 na LZ Čáslav LZ Čáslav 09/2013 12/2013
Rekonstrukce ZŠ Nová Ves u Chotěboře Nová Ves u Chotěboře 06/2013 09/2013
Stavební úprava vnějšího pláště Jihlavské brány včetně průjezdu, kulturní památka Město Pelhřimov 05/2013 07/2013
Kostel sv. Víta v Zahrádce – odvlhčení kostela, kulturní památka Zahrádka 06/2013 05/2014
Stavební úpravy ZŠ Nová Ves u Chotěboře - WC a stavba bezbariérového vstupu Nová Ves u Chotěboře 08/2013 03/2014
Stavební úpravy kaple Svatého Kříže Kalvárie - Pelhřimov I.etapa, kulturní památka Město Pelhřimov 03/2014 06/2014
Zajištění stability chodníku na p.p.č. 1750/1-k.ú. Pelhřimov Město Pelhřimov 06/2014 08/2014
Oprava a nový nátěr fasády městského muzea v Pelhřimově, kulturní památka Město Pelhřimov 04/2014 07/2014
Stavba přístřešku na sklad slámy, stavební úpravy, montáž ocelové konstrukce - Uhříněves Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha – Uhříněves 06/2014 09/2014
Víceúčelová hala - oprava po povodni, Centrum sportu Ministerstva vnitra MV - Praha 7 06/2014 9/2014
Oprava opěrné zdi poškozené povodní v červnu 2013 v obci Klášterní Skalice Obec Klášterní Skalice 09/2014 10/2014
Stavební úpravy objektu Starý dvůr Netluky Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha – Uhříněves 09/2014 11/2014
Oprava krytu chodníku v Pelhřimově Technické služby města Pelhřimova 07/2014 08/2014
Oprava komunikace, silničních vpustí a svodů v objektu kasárna 17.listpadu Ruzyně Ministerstvo obrany ČR 10/2014 11/2014
Přístřešek na ukládání balíků s bočním opláštěním Technické služby města Pelhřimova 07/2014 08/2014
Oprava fasády na Novém zámku - Komorní Hrádek, kulturní památka Ministerstvo obrany ČR 08/2014 11/2014
Stavební úpravy kaple Svatého Kříže Kalvárie – Pelhřimov. II. etapa, kulturní památka Město Pelhřimov 11/2014 09/2015
Lávka přes řeku Bělou u tenisové haly Město Pelhřimov 06/2015 09/2015
Rekonstrukce laboratoří včetně stavebních prací, instalace a dodání laboratorního nábytku Fyziologický ústav AV ČR,v.v.i. 07/2015 10/2015
Stavební úprava komunikace a pevněné plochy Hřbitov Olšany – etapa I. Správa pražských hřbitovů 10/2015 12/2015
Oprava lodžií a výtahu pro invalidy v ubytovně č.p. 1438, ulice Filipovská v Čáslavi Armádní Servisní příspěvková organizace 08/2015 10/2015
Vnitřní stavební úpravy budovy C ve statku Satalice (svislé a vodo rovné konstrukce, úpravy povrchů, podlah a osazení výplní, elektro, topení, ZTI) Městská část Praha – Satalice 03/2016 07/2016
Stavební opravy objektu č. 001, Sklad leteckého technického materiálu Hlavenec Stupeň utajení Vyhrazené (§ 6 zákona č. 412/2005 Sb.) Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 – Hradčany 07/2016 09/2016
,,Zklidňující dopravní opatření v okolí ZŠ M. Alše v Praze – Suchdole – 1.etapa" Městská část Praha Suchdol 03/2016 04/2016
Dětský domov Humpolec - Oprava areálových komunikací Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 05/2016 06/2016
KŘP kraje Vysočina – půdní vestavba šaten a sociálního zařízení pro policisty – realizace stavby ČR – KŘP kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava 07/2016 12/2016
Stavební úpravy pro rozšíření baru v objektu KINA 99 - Kolín Město Kolín 09/2016 01/2017
Památník Lidice, rekonstrukce objektu č. p. 116 v ulici Osady Ležáků Památník Lidice 10/2015 11/2016
PS 0104 - Oprava chodníku, oplocení, zdí a schodu ve VTM Lešany Areál vojenského objektu Lešany, Ministerstvo obrany 04/2017 06/2017
Dokončení opravy zdiva středověkých hradeb v MPZ Český Brod kulturní památka Hradby, Český Brod 04/2017 09/2017
Oprava fasády budovy č.p. 30, 31 a 32 Počátky" Město Počátky 05/2017 06/2017
Vinařice – úprava přístupu k věznici Vězeňská služba České republiky Věznice Vinařice 08/2017 09/2017
Kulturní centrum – Stavební úpravy objekt č.p. 986, Městská restaurace, Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou 07/2017 08/2017
Zřízení klubovny ve vstupním vestibulu sportovní haly Město Pelhřimov 06/2017 08/2017
Fasáda čp. 10 - Pelhřimov Město Pelhřimov 06/2017 08/2017
Rekonstrukce budovy B ul. K Rybníčku 8, Praha 9 - Satalice Městská část Praha – Satalice 06/201709/2017
Zpevnění chodníku v Sadech – II etapa, Pelhřimov Město Pelhřimov 06/201709/2017
Odvlhčení stravovacího objektu ZŠ Lánecká a oprava kanalizace vně objektu Město Světlá nad Sázavou 07/2017 08/2017
Pošta Praha 69 - rekonstrukce a vyklizení Česká pošta s.p. Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1 9/2017 10/2017
Budova LS Ledeč nad Sázavou Lesy České republiky, s.p 7/2017 12/2017
Rekonstrukce budov E, F –Dostupné bydlení Praha-Satalice Městská část Praha – Satalice 10/2017 08/2018
SPU Praha 022, budova TLZ – rekonstrukce kuchyněk Česká pošta s.p. Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1 12/2017 2/2018
Oprava schodiště z pískovce, PS 0104 - chata Samechov Ministerstvo obrany 12/2017 01/2018
spočívající v realizaci stavebních prací, dodávek a montáží spojených s opravou 3 chodníků ve vnitroblocích nové zástavby v Odolené Vodě. Město Odolená Voda 10/2017 12/2017
ČVUT Praha 6 - Úprava prostor laboratoří m.č. H1-31 a H1-31a. České vysoké učení technické v Praze 01/2018 04/2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY PELHŘIMOV Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace 01/2018 03/2018
MŠ Na Sídlišti – rekonstrukce hygienického zázemí – SO 02 Školní pavilon, SO 03 Hospodářský pavilon Město Světlá nad Sázavou náměstí 06/2018 08/2018
Oprava Kaple v Lipničce Město Světlá nad Sázavou 03/2018 07/2018
Kontejnerové stání – ul. Bezručova, Kolín a Kontejnerové stání – ul. Tyršova, Kolín Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1 04/2018 07/2018
Dům zahradníka - Změna využití pro restauraci - 2.etapa. Galerie hlavního města Prahy 05/2018 10/2018
Oprava Kaple v Žebrákově Město Světlá nad Sázavou 05/2018 08/2018
Modernizace oplocení víceúčelového sportoviště Počátky Město Počátky 05/2018 08/2018
Vestavba odborných učeben do půdního prostoru ZŠ vč. Zajištění bezbariérového přístupu do učeben a úpravy venkovního prostranství školy Obec Nová Ves u Chotěboře 06/2018 12/2018
SPU 022 - rekonstrukce podlah Česká pošta s.p. Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1 05/2018 11/2018
Oprava schodiště školní jídelny Prokopa Holého 3292, Havlíčkův Brod Základní škola Havlíčkův Brod Štáflova 204 01/2018 08/2018
OA, SZŠ, SOŠ Jihlava– záložní pracoviště KrÚ Podatelna Krajský úřad Kraje Vysočina 08/2018 10/2018
Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57
587 33 Jihlava
09/2018 07/2019
Rekonstrukce povrchu komunikace Školní v Pelhřimově město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov
09/2018 11/2018

Praha, Juliska – parkovací plochy s oplocením – rekonstrukce a přestavba turniketů na vrátnici

 Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 1 – Hradčany
IČ: 601 62 694
Jednající: Ing. Jiří březina, zástupce ředitele – ředitel
odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (AHNM)

01/2019 11/2019

Rekonstrukce prostor budovy SFDI ve 2.NP II Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

01/2019 06/2019

Rekonstrukce kostela v Opatovicích Farní sbor ČCE v Opatovicích
Opatovice č.p. 5, 286 01 Čáslav
02/2019 09/2019
Stavební úpravy I.NP budovy ZUŠ čp. 231 Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
02/2019 09/2019
Oprava omítek na poliklinice Město Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
04/2019 06/2019
ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou – učebna jazyků a bezbariérové úpravy Město Světlá nad Sázavou,
Náměstí Trčků z Lípy 18,
582 91
04/2019 08/2019
Oprava balustrády Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené,
Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5

09/2019 11/2019 

Oprava fasády na kostele sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou Římskokatolická farnost – Děkanství Ledeč nad Sázavou
ThDr. Jan Bárta – děkan
+420 +03 730 882
02/2020 07/2020
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny – Větrný Jeníkov Městys Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov 5, 588 42
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 567 275 291

06/2020 08/2020

Přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou
Mgr. Bc. Jana Hospodková
+420 730 803 435
10/2019 08/2020
PS 014 – Stavební a restaurátorské opravy na Novém zámku v areálu APRPA Chocerady Provozní středisko 0104 Chocerady
Jiří Schuller
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 724 845 827
11/2019 09/2020
Pošta Praha 012, Hrad – rekonstrukce objektu PK bau s.r.o.
Dolní 141, 582 91 Světlá n.S.
Ing. Ondřej Prášek
+420 777 728 275
08/2020 11/2020
Nadstavba školící středisko PS Jihlava Pozemní stavby Jihlava
Roman Kapoun, jednatel
+420737914799
06/2019 11/2020
Stavební úpravy multifunkčního objektu č.p. 59 MČ Praha – Satalice
Mgr. Milada Voborská, starostka
+420 734 570 383
03/2020 02/2021
Rekonstrukce Dětského centra Chocerady – Technickohospodářský objekt Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče, p.o.
sídlo: č.p.124, 257 24 Chocerady
04/2020 05/2021

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.